Környezetvédelem

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok

Az alábbi listában a legfontosabb szakterületi jogszabályok találhatóak. A jogszabályok hatályos szövege a címükre kattintva érhető el.   Ha a hivatkozás nem működne:   Jogszabálytár     Általános előírások   1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 1996. évi LIII. törvény - a természet védelméről 2003. évi LXXXIX. törvény - a környezetterhelési díjról 90/2007. ( [...]

Bővebben

Zajvédelem

Zajvédelem

Feltöltés alatt... [...]

Bővebben

Víz, szennyvíz, talaj

Víz, szennyvíz, talaj

Felszíni víz minőségvédelemmel kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatás (VAL-, VÉL-lap)   Az adatszolgáltatás célja, hogy a szennyvízkibocsátó tevékenységet folytató, önellenőrzésre kötelezett kibocsátó, a telephelyen általa folytatott engedélyköteles tevékenységével kapcsolatos felszíni víz szennyezés éves mértékéről számot adjon. A Vízminőség-védelmi alapbejelentéshez (VAL) kapcsolódóan a Vízminőség-védelmi éves jelentés (VÉL) alapjá [...]

Bővebben

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelmi engedélyezés   Levegőterhelést okozó pont-, vonal- vagy diffúz forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele (tüzelőberendezés esetén 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű berendezés felett) a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség engedélyével történhet. Az engedély maximum öt évre adható. légszennyez [...]

Bővebben

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás   A hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszolgáltatást teljesít, feltéve, hogy a telephelyén a tárgyévben képződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyisége a) veszélyes hulladék esetén a 100 kg-ot, b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja. Az adatszolgáltatást telephelyenként kell elk [...]

Bővebben

Környezetvédelmi alapbejelentés

Környezetvédelmi alapbejelentés

Környezetvédelmi alapbejelentésre az a szervezet, vállalkozás kötelezett, amelynek környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik. Azaz: - Hulladékbevallásra kötelezett; - Légszennyezés mértéke bevallásra kötelezett; - Vízminőség-védelmi éves jelentésre kötelezett; [...]

Bővebben

 

Minden jog fenntartva © 2021 - C-E-S Bt. - VarTeam