Munkavédelem

Munkavédelmi jogszabályok

Munkavédelmi jogszabályok

Az alábbi listában a legfontosabb szakterületi jogszabályok találhatóak. A jogszabályok hatályos szövege a címükre kattintva érhető el. A korábbi időállapotok az njt.hu oldalon kereshetőek!   Magyarország Alaptörvénye   1993. évi XCIII. törvény - A munkavédelemről  5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról   2012. évi I. törvény - a munka törv [...]

Bővebben

Szaktevékenységek

Szaktevékenységek

A Munkavédelmi Törvény értelmében jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a  szaktevékenységnek minősített feladatokat csak meghatározott szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. Munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult: - Felsőfokú képzésen munkavédelmi szakképesítést szerzett személy; - Középfokú OKJ-s képzésen munkavédelmi t [...]

Bővebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat

  A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok az alábbiak írásban történő szabályozását teszik kötelezővé: - a munkáltató veszélyességi osztályba sorolása, évenkénti felülvizsgálata. - Egyéni védőeszközök juttatási rendjének szabályozása (munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység!). - A munkaköri orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása (a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával). - A veszélyeztetett csoportok (nők, fiatalk [...]

Bővebben

Kockázatértékelés

Kockázatértékelés

Az Európai Unió törvénykezése a kockázatok értékelésének kötelezettségét kiterjesztette valamennyi munkahelyre, munkáltatóra (89/391 EGK irányelv), mint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fejlesztését... [...]

Bővebben

Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszközök

Feltöltés alatt... [...]

Bővebben

Orvosi vizsgálatok

Orvosi vizsgálatok

Feltöltés alatt... [...]

Bővebben

Munkavédelmi oktatások

Munkavédelmi oktatások

A munkavédelmi törvény úgy rendelkezik, hogy a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló -     munkába álláskor, -     munkavégzési hely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, -     munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, -     új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglal [...]

Bővebben

Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása

Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása

Feltöltés alatt...   Bejelentendő foglalkozási megbetegedések: KSH [...]

Bővebben

Időszakos felülvizsgálatok

Időszakos felülvizsgálatok

Feltöltés alatt... [...]

Bővebben

Mentési terv

Mentési terv

Feltöltés alatt... [...]

Bővebben

Elsősegélynyújtás, elsősegélynyújtó-képzés

Elsősegélynyújtás, elsősegélynyújtó-képzés

Munkahelyeken a munkáltató feladata az elsősegélynyújtás felszereléseinek és a személyi követelményeinek biztosítása.   Az elsősegélynyújtás felszerelései   Az elsősegélyládák típusairól az MSZ 13553-1989 -es szabvány rendelkezik az alábbiak szerint:   Elsősegély-felszerelés típusa Felhasználási terület A segédmotorokhoz és motorkerékpárokhoz B autóhoz, személygépjárműbe, valamint kedvtelési célú kis [...]

Bővebben

 

Minden jog fenntartva © 2021 - C-E-S Bt. - VarTeam