Módosult a Tűzvédelmi szabályzat készítésére vonatkozó jogszabály

2017.06.07.

A 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet módosította (többek közt) a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet. A módosítások 2017.06.16-án lépnek hatályba.

Jelentős változás, hogy a Szabályzat oktatása elektronikusan is megtörténhet, az oktatás megtörténtét azonban ekkor is személyre szólóan igazolni kell.

További főbb változások:

3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére valamint a finanszírozásra vonatkozó szabályokat;
c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
f ) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának tagjai díjazásának szabályait;
h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

a) épületrészre, épületre, ha az

aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,

ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy

ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Alkalmazás:

E rendeletnek az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VI. 1.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit – a 2. §-ban, a 4. § (4) és (5) bekezdésében, a 4/A. § (2a) bekezdésében foglaltak kivételével – a Módr1. hatálybalépését követően készített vagy módosított Tűzvédelmi Szabályzat vagy Tűzvédelmi Házirend esetében kell alkalmazni.

 

Oldal tetejére

Minden jog fenntartva © 2021 - C-E-S Bt. - VarTeam