Szaktevékenységek

A Munkavédelmi Törvény értelmében jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a  szaktevékenységnek minősített feladatokat csak meghatározott szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

Munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult:

– Felsőfokú képzésen munkavédelmi szakképesítést szerzett személy;

– Középfokú OKJ-s képzésen munkavédelmi technikusi szakképesítést szerzett személy.

Munkaegészségügyi szaktevékenység végzésére jogosult:

– foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel rendelkező személy;

– munkahigiéne szakképesítéssel rendelkező személy;

– közegészségtan-járványtan szakképesítéssel rendelkező személy;

– megelőző orvostan szakképesítéssel rendelkező személy;

– népegészségtan szakképesítéssel rendelkező személy.

Munkabiztonsági és (a két személy közösen végzi) munkaegészségügyi szaktevékenységek:

– A munkavédelmi üzembe helyezést megelőző, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

– A Kockázatértékelés elvégzése, dokumentálása, szükség szerint felülvizsgálata.

– A munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására kiterjedő, ún. Megelőzési stratégia kidolgozása.

– Az egyéni védőeszközök juttatási rendjének írásban történő meghatározása.

Munkabiztonsági és/vagy (az eseménytől függően közösen vagy külön végzi)  munkaegészségügyi szaktevékenységek:

– a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése az alábbi esetekben:

a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be,

b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.

Munkabiztonsági szaktevékenységek:

– A munkabaleset kivizsgálása.

– Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése (veszélyes technológia kivételével).

– Emelőgép kezelők, -karbantartók és kötözők részére tartott munkavédelmi oktatás tematikájának elkészítése.

– Építőipari kivitelezési tevékenységek során az egészségvédelmi és biztonsági koordinátori feladatok ellátása.

Munkaegészségügyi szaktevékenység:

– Az elektromágneses terek jelentette kockázatra vonatkozó értékelés elkészítése.

Oldal tetejére

Minden jog fenntartva © 2021 - C-E-S Bt. - VarTeam