Tűzvédelmi jogszabályok

Az alábbi listában a legfontosabb szakterületi jogszabályok találhatóak. A jogszabályok hatályos szövege a címükre kattintva érhető el. A korábbi időállapotok az njt.hu oldalon kereshetőek.

 

Ha a hivatkozás nem működne:

 

Jogszabálytár

 

Új OTSZ-el kapcsolatos információk, kérdések-válaszok, tűzvédelmi műszaki irányelvek

 

1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

54/2014. (XII.5.) BM rendeletaz Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

30/1996. (XII. 6.) BM rendeleta tűzvédelmi szabályzat készítéséről

 

9/2015. (III. 25.) BM rendeleta hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet – a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

 

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet – a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

 

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet – a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

 

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet – az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 

16/2012. (IV. 3.) BM rendeletaz egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendeleta tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

 

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet – az erdők tűz elleni védelméről

Oldal tetejére

Minden jog fenntartva © 2021 - C-E-S Bt. - VarTeam